<div align="center"> <h1>Program ekologicznej edukacji europejskiej &amp;amp;quot;Blizej Europy&amp;amp;quot;</h1> <h3>program edukacyjny</h3> <p>ekologia, edukacja europejska, edukacja, ochrona srodowiska, europa, film</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.eko.pb.bialystok.pl/europa" rel="nofollow">www.eko.pb.bialystok.pl/europa</a></p> </div>